Angajare in Israel | Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de munca in Israel

Oportunităţi de lucru în domeniul construcţiilor în Israel pentru muncitori moldoveni calificaţi
Această oportunitate este oferită în contextul Acordului bilateral încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în Statul Israel.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) din Republica Moldova anunţă selectarea muncitorilor calificaţi şi cu experienţă pentru lucru temporar în sectorul de construcţii în Israel.
 Domenii solicitate de specialitate:
 Sunt solicitaţi lucrători calificaţi cu următoarele specializări:
• Cofraj de construcţie industrializată, cofraj de lemn (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie)
• Armaturier, îndoirea fierului  (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie)


Muncitorii moldoveni calificaţi selectaţi vor primi o viză care le permite să lucreze în Israel timp de un an, după potrivirea aleatorie de către Autorităţi şi după semnarea unui contract de muncă cu un angajator care este o companie de forţă de muncă din Israel licenţiată pentru a angaja lucrători străini în domeniul construcţiilor (în continuare: angajator) . Muncitorul poate solicita extinderea contractului şi permisului de muncă pentru perioade suplimentare, conform legislaţiei în vigoare a Statului Israel, conform cotelor curente din Israel pentru muncitorii străini în domeniul construcţiilor, ofertelor de muncă din partea companiilor licenţiate de forţă de muncă, şi corespunderea muncitorului la condiţiile vizei şi permisului de muncă.  
 Cerinţe preliminare:  (Candidaţii trebuie să corespundă următoarelor cerinţe):
 - să fie cetăţeni ai Republicii Moldova;
 - să nu fi lucrat niciodată anterior în Israel;
 - să nu aibă rude de prim grad care lucrează în Israel ( cu excepţia fraţilor / surorilor);
 - să nu aibă antecedente penale;
- cerinţa de vârstă:  bărbaţi , 25-50;
- în stare bună de sănătate; să nu sufere de următoarele maladii sau condiţii cronice medicale inclusiv (dar nu limitat la): tuberculoză, hepatită, sifilis, gonoree, SIDA, etc.;
- să corespundă fizic şi psihic capabil să desfăşoare muncă intensivă în aer liber, inclusiv pentru lucru la înălţime, în condiţiile climaterice din Israel pentru minimum de 211 ore lunar în sectorul de construcţii;
Ore regulate de lucru a angajatului sunt 182 ore de lucru pe lună. Suplimentar la 182 ore de bază stabilite mai sus, angajatorul este de acord să achite angajatului o compensaţie de lucru suplimentar pentru minimum 29 ore de lucru suplimentare lunar, şi angajatul este de acord că el este gata şi doreşte să lucreze minimum 29 ore suplimentare lunar.
- să fie lucrători calificaţi conform specializării solicitate.
Candidaţii care au fost anterior testaţi pentru lucru în Israel şi care nu au reuşit la teste, nu pot reaplica pentru poziţii disponibile.
Salariu:
Salariu minim brut lunar, estimat pentru un muncitor în construcţii în Israel, (înainte de deduceri şi taxe permise) este aproximativ US $1650 pentru 211 ore pe lună, în timp ce salariu net estimat, după deduceri permise sau obligatorii, este aproximativ US $1400. Vă rog să notaţi că sumele de mai sus sunt doar estimative, calculate conform ratei de schimb reprezentative – şekel din Israel faţă de dolar american. Salariul va fi achitat în şekeli (salariu brut pentru 211 ore de lucru este aproximativ 5900 NIS şi salariu net este aproximativ 5000 NIS), pe care lucrătorul poate schimba în valută străină conform ratei de schimb  din bancă sau de la schimbători de valută licenţiaţi, pe parcursul unui astfel de schimb, care de obicei este mai mică decât rata reprezentativă de schimb.)
Suplimentar la cele menţionate mai sus, angajatorul va transfera o depozitare lunară de 700 NIS la un cont bancar pe numele lucrătorului pentru plăţi compensatorii şi pensii, deţinut de către Autoritatea de Imigrare din Israel. Această sumă se va elibera lucrătorului, împreună cu dobânda acumulată şi după deduceri legale, când el va pleca din Israel, imediat la sfârşitul perioadei de viză legală.  Dacă lucrătorul depăşeşte ilegal şi nejustificat perioada legală de viză, el va pierde o parte din această sumă acumulată fiecare lună, iar după 6 luni de reţinere ilegală el va pierde întreaga sumă.
 Condiţii de cazare:
Pe parcursul perioadei de angajare,  angajatorul este responsabil pentru asigurarea muncitorului cu cazare, care trebuie să includă: un loc de dormit (eventual o rulotă sau dormitor) de cel puţin 4 metri  pătraţi per lucrător, nu mai mult de 6 lucrători în cameră, un dulap personal şi un pat personal pentru fiecare lucrător (eventual paturi supraetajate), încălzire şi ventilaţie, lumină şi prize electrice în fiecare cameră, apă rece şi fierbinte, o chiuvetă, contoare şi dulapuri în bucătărie, o plită pentru fiecare 8 lucrători, un frigider, o masă şi scaune, şi o maşină de spălat pentru fiecare şase lucrători.  Angajatorul poate deduce până la aproximativ 520 NIS (sau cum a fost actualizat anual) din salariul lunar al angajatorului pentru acomodare şi cheltuieli aferente, în funcţie de aria geografică unde stă lucrătorul. Aria geografică de cazare în Israel este stabilită de angajator şi poate varia conform necesităţilor angajatorului.

Asigurarea medicală:
Angajatorul este obligat să presteze fiecărui angajat asigurare medicală privată pentru întreaga perioadă de angajare în Israel. Angajatorul poate deduce o sumă lunară până la 125  NIS (sau cum a fost actualizat anual) din salariul lucrătorului pentru a acoperi o porţiune din costul asigurării medicale.  Asigurarea medicală nu acoperă cheltuieli pentru tratarea bolilor anterioare venirii lucrătorului în Israel.  Dacă lucrătorul devine incapabil de a lucra o perioadă de peste 90 de zile din cauza bolii, el trebuie să părăsească Israelul şi asigurarea medicală expiră. Deoarece asigurarea nu acoperă medicamente sau tratament pentru afecţiuni medicale care lucrătorul a avut înainte de a ajunge în Israel şi că costul tratamentului medical privat din Israel este prohibitiv, doar muncitorii sănătoşi sunt eligibili pentru muncă în Israel.
 Cheltuieli pentru program:
 Costuri de participare în program pentru angajator:
 - cheltuieli pentru examinarea medicală (990 lei);
 - copia cazierului juridic (60 lei);
 - costuri legate de călătoria locală a lucrătorului în Moldova;
 - cheltuieli pentru zbor spre şi din Israel.
În afară de costurile menţionate mai sus, nu există alte taxe sau cheltuieli de recrutare.  Dacă vi se solicită de către orice agent sau parte terţă să plătiţi orice taxă referitor la recrutarea dvs (alte taxe decât cele menţionate mai sus) vă rugăm să contactaţi linia fierbinte pentru a raporta solicitarea ilegală la numărul: 0 800 77777
Vă rugăm să fiţi conştienţi de faptul că lucrătorii care sosesc în Israel, vor fi aleşi în mod aleatoriu de către Autoritatea de Imigrare din Israel din numărul de lucrători calificaţi care au trecut examene tehnice şi interviuri organizate de autorităţile din Israel. Doar 75% din lucrători calificaţi din număr total vor fi aleşi. Nici o companie de forţă de muncă sau broker sau parte terţă nu poate afecta sau schimba alegerea lucrătorului, care va fi ales în primul rând conform testării competenţilor, şi pe urmă în mod aleatoriu din numărul lucrătorilor calificaţi de către autorităţile din Israel.
Lucrătorul, care ajunge în Israel, dar nu va corespunde condiţiilor preliminare sau care încalcă condiţiile de viză, va fi retrimis în Moldova pe cont propriu.
Condiţiile de muncă şi drepturile sociale a lucrătorilor:
• Muncitorii moldoveni angajaţi în conformitate cu prezentul Acord vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii de muncă ca şi lucrătorii băştinaşi şi se vor bucura de aceeaşi protecţie în conformitate cu legislaţia privind siguranţa la locul de muncă (concediu de odihnă plătit, concediu medical).
• Muncitorii vor fi protejaţi în conformitate cu legislaţia privind securitatea socială în caz de accident la locul de muncă, sau falimentul întreprinderii.
• Muncitorii temporari din Moldova au dreptul de a crea şi de a fi membri ai uniunilor sindicale.
Pentru a fi corect informaţi, muncitorii pot citi contractul standard de muncă şi Manualul pentru drepturile lucrătorilor în Israel în limba română şi rusă pe pagina electronică ANOFM,
Pentru informaţii suplimentare şi întrebări sunaţi: 0 800 77777
Candidaţii vor aplica la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă conform vizei de reşedinţă / locului de trai:
Candidaţii care vor corespunde condiţiilor preliminare, vor trece examinări tehnice şi interviuri, efectuate de autorităţile israeliene, pentru a determina dacă ei sunt calificaţi pentru a îndeplini lucru profesional în domeniul construcţiilor.
Lista candidaţilor calificaţi va fi transmisă de ANOFM către Autoritatea de Imigrare din Israel, care va selecta în mod aleatoriu 75% din muncitori calificaţi, care vor fi îndreptaţi pe urmă la compania de forţă de muncă.
Reprezentanţii angajatorului pot fi prezenţi la testare şi pot pune întrebări muncitorului prin intermediul traducătorilor oficiali numai la locul de testare. Nici un contact direct între reprezentanţii angajatorului şi aplicanţii nu este permis în afara locului de testare, şi orice astfel de contact va rezulta în descalificarea angajatorului şi aplicantului.  Toţi muncitori, care au fost calificaţi de testatori guvernamentali şi care au trecut precalificarea şi alegerea de 75%, vor fi potriviţi cu angajatorii israelieni, chiar dacă ei nu au fost aleşi de către reprezentanţii angajatorului la locul de testare.

Candidaţii selectaţi vor fi rugaţi să urmeze teste medicale, să prezinte cazierul juridic şi să completeze formularul pentru viză. Viza va fi eliberată doar cu condiţia că candidatul corespunde tuturor cerinţelor de viză, să dovedeşte a fi în stare bună de sănătate, fără antecedente penale.
Înainte de plecare, participanţii vor fi invitaţi să participe la sesiune de orientare în Chişinău unde ei vor primi ghidare tehnică şi vor fi rugaţi să semneze contractul standard de muncă şi să achite pentru biletul de avion spre Israel.  
 Pentru mai multă informaţie contactaţi:
 • Agenţia de ocupare  http://www.anofm.md/Israel
 • 080077777, gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova

Ghidul privind drepturile muncitorilor străini
Contractul individual de muncă

 
Набор молдавских рабочих в сфере строительства в Израиле
Такая возможность предоставлена в контексте двухстороннего Соглашения, заключенного между Правительством Республики Молдова и Правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве молдавских рабочих в Государстве Израиль.
Национальное агентство занятости населения (НАЗН) Республики Молдова объявляет о наборе рабочих для временного трудоустройства в сфере строительства в Израиле.
 Востребованные сферы:
 Требуются специалисты следующих квалификаций:
• Индустриальная опалубка, деревянная опалубка (умение читать строительные чертежи обязательно)
• Арматурщик, изгибание железных изделий (умение читать строительные чертежи обязательно)
Отобранные квалифицированные рабочие получат визу, позволяющую им работать в Израиле в течении года, после произвольного отбора и подписания трудового контракта с работодателем, который является израильской лицензированной компанией трудовых ресурсов по найму иностранных рабочих в сфере строительства (далее: работодатель). Рабочий может запросить продление контракта и разрешения на работу на дополнительные периоды, согласно законодательству Государства Израиль, израильским квотам для иностранных рабочих в сфере строительства, рабочим предложениям от компаний трудовых ресурсов, и соответствию рабочего  с требованиями визы и разрешения на работу.  
 Выдвигаемые требования:  (кандидаты должны соответствовать следующим требованиям):
 - быть гражданином Республики Молдова;
 - не иметь опыта работы в Израиле;
 - не иметь родственников первой степени, которые работают в Израиле (за исключением братьев / сестер);
 - не иметь судимости;
- возраст: мужчины 25 – 50 лет;
- хорошее состояние здоровья; не страдать заболеваниями или хроническими заболеваниями, в том числе: туберкулез, гепатит, сифилис, гонорея, СПИД и т.д.;
- соответствовать по состоянию здоровья и физически для осуществления интенсивных работ под открытым небом, в климатических условиях Израиля, в том числе на высоте, в течении минимум 211 часов в месяц в строительном секторе.
Регулярные часы работника -  182 рабочих часа в месяц. Дополнительно к основным 182 часам, как установлено выше, работодатель соглашается выплатить работнику компенсацию за минимум 29 дополнительных рабочих часов в месяц, и работник согласен с тем, что он готов и хочет работать как минимум 29 сверхурочных часов ежемесячно.
- быть квалифицированным рабочим по одной из вышеуказанных специальностей.
Кандидаты, которые проходили ранее тестирование для работы в Израиле и не сдали тесты, не могут  повторно подавать заявки на имеющиеся вакансии.
Зарплата:
Минимальная месячная зарплата для рабочего в строительстве в Израиле (до отчислений и законных налогов) составляет примерно 1650 долларов США за 211 часов в месяц, в то время как расчетная заработная плата, после обязательных отчислений или налогов, составляет примерно 1400 долларов США.   Пожалуйста, обратите внимание, что вышеуказанные суммы рассчитаны согласно текущему курсу израильского шекеля к доллару США. Заработная плата будет выплачена в шекелях (оклад брутто за 211 часов работы примерно 5900 NIS и зарплата примерно 5000 NIS) , которую рабочий может обменять на иностранную валюту, по курсу предложенному банками или лицензионными обменными пунктами, где курс валюты как правило ниже чем представительный курс.)
Дополнительно к вышеназванной заработной плате, работодатель перечисляет ежемесячно 700 шекелей на банковский счет на имя рабочего для выплаты ему компенсаций и пенсий, которые будут храниться на счетах Израильского органа по миграции. Накопленная сумма будет выдана рабочему вместе с процентами после удержания положенных по закону отчислений, когда он выедет из Израиля, сразу по истечению срока рабочей визы. Если рабочий незаконно и необоснованно превысит законный период действия визы, то он лишится части начисленной суммы каждый месяц, а после 6 месяцев незаконного пребывания он потеряет всю сумму.
 Условия проживания:
На весь период работы, работодатель обеспечит рабочего жильем, которое должно отвечать следующим условиям: спальное место (возможно трейлер или общежитие) не менее 4 кв.метров, не более 6 рабочих в одной комнате, личный гардероб и кровать для каждого рабочего (возможно двухъярусные кровати), наличие систем отопления и вентиляции, оснащение электрическим светом и разумное количество розеток в комнате, холодная и горячая вода, один умывальник (раковина), счетчик и шкафы на кухне, одна плита (горелки) для каждых 8 рабочих, холодильник, стол и стулья, стиральная машина на каждые 6 рабочих. Работодатель может вычесть ежемесячно около 520 шекелей из зарплаты каждого рабочего для оплаты за проживание и сопутствующих затрат, в зависимости от географической зоны, где будет проживать рабочий. Географическая зона проживания в Израиле устанавливается работодателем и будет меняться в соответствии с потребностями работодателя.
 Медицинское страхование:
Работодатель обеспечит каждого рабочего медицинской страховкой на весь период его работы в Израиле. Работодатель может вычесть из заработной платы рабочего ежемесячную сумму, которая не должна превысить 125 шекелей, для покрытия определенной части стоимости медицинской страховки.  Медицинская страховка не покрывает расходы на лечение предыдущих заболеваний работника.  Если работник не в состоянии работать в течении более 90 дней из-за болезни, он должен покинуть Израиль и срок медицинского страхования истекает. Так как страховка не покрывает лекарства или лечение для заболеваний, которые имел рабочий до приезда в Израиль, и так как стоимость частного медицинского лечения в Израиле является непомерно высокой, только здоровые работники имеют право на работу в Израиле.
 Затраты на программу:
 Затраты рабочего по участию в программе:
 - затраты по медицинскому освидетельствованию (990 лей);
 - копия справки о несудимости (60 лей);
 - затраты связанные с проездом рабочего по Молдове;
 - затраты на авиабилет до и из Израиля.
Помимо вышеперечисленных расходов не существует никаких сборов или расходов по найму.  Если кто-то незаконно запросит какие-то выплаты для процесса набора, просим Вас звонить на Горячую линию и сообщить о незаконном требовании: 0 800 77777
Обратите внимание, что рабочие, которые приедут в Израиль, будут выбраны случайным методом Израильским органом по миграции из общего числа квалифицированных рабочих, которые прошли технические экзамены и собеседования, проведенные израильскими властями. Только 75% от общего числа квалифицированных рабочих будут отобраны. Ни кадровая компания, ни брокер или третья сторона не могут повлиять или изменить выбор работника, который будет выбран, во-первых, согласно тестированию навыков, а затем случайным образом из общего числа  квалифицированных работников со стороны израильских властей.  
Рабочий, прибывший в Израиль, но несоответствующий предварительным условиям, не имеющий нужных профессиональных навыков или нарушивший правила пребывания в соответствии с визой, будет отправлен, за свой счет, в Молдову.
Условия работы и социальные права рабочих:
• Молдавские рабочие, принятые на работу в соответствии с названным Соглашением, будут иметь те же права и обязанности, что и местные рабочие, и будут пользоваться такой же защитой, в соответствии с законодательством о безопасности труда на рабочем месте (оплачиваемый трудовой отпуск, оплачиваемый отпуск по болезни).
• В соответствии с законодательством в области социальной защиты, рабочие защищены в случае производственной травмы или банкротства предприятия.
• Временные рабочие из Республики Молдова имеют право создать и стать членами профсоюзных объединений.
Чтобы быть информированными, рабочие могут прочитать стандартный трудовой договор и руководство по правам иностранных рабочих в Израиле на румынском и на русском языках на электронной странице Национального агентства занятости населения,
Для дополнительной информации звонить по телефону: 0 800 77777
 Кандидаты могут подать заявление в Агентство занятости населения (АЗН) по месту жительства / прописки:
Кандидаты, которые будут соответствовать предварительным требованиям, пройдут профессиональный экзамен / интервью, проведенные экспертами из Израиля, для установления квалификации для работы в строительном секторе.
Список квалифицированных кандидатов будет направлен НАЗН в иммиграционное управление Израиля, которое отберет случайным методом 75% квалифицированных рабочих, которых затем направят в лицензированную кадровую компанию.
Представители работодателя могут присутствовать на тестировании и задавать вопросы рабочему через официальных переводчиков, только на тестировании. Не допускается прямого контакта между представителями работодателя и кандидатами, кроме пункта тестирования, и любой такой контакт приведет к дисквалификации работодателя и претендента.  Все работники, которых посчитают квалифицированными в результате тестирования, и которые пройдут 75% отбор, будут направлены к израильским работодателям, даже если они не были выбраны представителями работодателя во время тестирования.
Выбранных кандидатов попросят пройти медицинское обследование, предоставить справку о несудимости, заполнить формуляр для получения визы.  Виза будет выдаваться только если кандидат удовлетворяет всем требованиям визы, здоров, не имеет судимости.
Перед отъездом, участники пройдут в Кишиневе информационную сессию, подпишут стандартный трудовой договор и должны будут оплатить авиабилет до Израиля.